frankÔng Frank Heeren
Đại diện Đơn vị Kiểm định Chất lượng
Học viện Ngân hàng - Bảo hiểm - Đầu tư Hà Lan

Học viện Ngân hàng Đầu tư Bảo hiểm Hà Lan là đơn vị kiểm định chất lượng của chương trình. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo những kiến thức của các sinh viên được trang bị trong chương trình Future Banker$ tương đương với kiến thức ngân hàng tài chính theo chuẩn quốc tế.

Chúng tôi hy vọng rằng học viên tốt nghiệp chương trình Future Banker$ có thể tìm được cơ hội nghề nghiệp không chỉ ở Việt nam mà còn ở nước ngoài, không chỉ ở ngân hàng Việt Nam, mà còn ở các ngân hàng toàn cầu. Hãy tự tin ở chính mình – You Can Do It.

Các bài viết liên quan

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ý kiến nhà tuyển dụng Ông Frank Heeren