FSF_PAGE_HEAD

3/ Ai có thể tham gia khóa học Future Bankers?

Đối tượng tuyển sinh:

  • Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học/ cao đẳng chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing...
  • Các lao động có trình độ đại học hoặc cao đẳng đang làm việc trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng như bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư... hoặc các ngành dịch vụ khác như khách sạn, siêu thị, bán lẻ, bất động sản, viễn thông... có nhu cầu được tuyển dụng vào làm việc tại các ngân hàng.
Powered by Freestyle FAQs