ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THAM DỰ TRỰC TUYẾN
Chú ý các ô có dấu (*) bắt buộc phải nhập dữ liệu
THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THAM DỰ THI SƠ TUYỂN & PHỎNG VẤN
Nơi tham dự (*)
Bạn phải chọn địa điểm tham dự.
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Email đăng ký (*)
Email không được để trống, nhập đúng định dạng Email.
Họ đệm (*)
Họ đệm không được để trống.
Tên (*)
Tên không được để trống.
Ngày sinh (*)
Bạn phải chọn ngày sinh.
Giới tính (*)
Bạn phải chọn giới tính.
Chiều cao (cm) (*)
Chiều cao không được để trống, nhập kiểu số tính theo cm.
Cân nặng (kg) (*)
Cân nặng không được để trống, nhập kiểu số tính theo kg
Điện thoại di động (*)
Điện thoại không được để trống, nhập kiểu số không có khoảng trắng.
Điện thoại nhà riêng
Invalid Input
Facebook
Invalid Input
Yahoo
Invalid Input
Trường (*)
Trường tốt nghiệp không được để trống.
Khoa/ Ngành học (*)
Khoa/ Ngành học không được để trống.
Năm tốt nghiệp Đ.học/C.Đẳng (*) (Nếu là sinh viên, chọn năm dự kiến tốt nghiệp)
Chọn năm tốt nghiệp
Địa chỉ liên hệ
Invalid Input
TỈNH THÀNH MONG MUỐN LÀM VIỆC
Ưu tiên 1
Chọn tỉnh thành thứ nhất mong muốn được làm việc
Ưu tiên 2
Chọn tỉnh thành thứ 2 mong muốn được làm việc
BẠN BIẾT ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH FUTURE BANKERS QUA KÊNH THÔNG TIN NÀO?
Kênh thông tin
Chọn kênh thông tin mà bạn biết đến chương trình
Kênh khác (nếu có)
Invalid Input
  

Ads-button article

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Đăng ký Tuyển dụng Future Bankers Hoàng Phước