Các khóa đào tạo chuyên đề

Thông tin
chung

Giới thiệu các khóa đào tạo theo chuyên đề

Các khóa đào tạo được thiết kế theo từng chuyên đề thích hợp với các bạn muốn lựa chọn trang bị thêm kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với mục tiêu cá nhân và thuận tiện trong việc bố trí thời gian, lịch trình học tập cụ thể của bản thân.

Các chuyên đề:

Bạn có thể đăng ký tham gia một hoặc một nhóm các chuyên đề (như hướng dẫn kèm theo) và tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết để được cấp chứng chỉ Future Bankers** và hoàn thiện năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc cụ thể trong ngân hàng mà bạn muốn ứng tuyển như: Giao dịch viên, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp, Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng...

Nhóm chuyên đề theo vị trí ứng tuyển

Tùy theo mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai, học viên có thể lựa chọn tham gia các nhóm chuyên đề như gợi ý.

so-do-chuyen-de

(*) Điều kiện tham gia Khóa SCI: Học viên tích lũy ít nhất 3/6 tín chỉ từ các chuyên đề huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng của BTCI.
(**) Mỗi chuyên đề tương đương với 1 tín chỉ. Xem thông tin chi tiết về Chương trình huấn luyện Future Bankers và Chứng chỉ Future Bankers


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 104, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ năng
QHKH

Khóa đào tạo: Kỹ năng Quan hệ khách hàng chuyên nghiệp (code SCS)

Giá trị đặc trưng:

Thời lượng: 8 buổi (24 giờ)

Phương thức: Học trên lớp

Học phí: 4.000.000 VNĐ

dang-ky-truc-tuyen


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 104, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên
Tập sự

Khóa đào tạo: Chuyên viên Tập sự Ngân hàng (code SCI)*

Giá trị đặc trưng:

Thời lượng: 6 tuần

Phương thức: Làm việc tại ngân hàng

Học phí: 6.900.000 VNĐ

dang-ky-truc-tuyen

Ghi chú (*): Điều kiện để tham gia Khóa học SCI: Học viên tích lũy ít nhất 3/6 tín chỉ trong Bộ chuyên đề huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ của BTCI


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 102, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiệp vụ
tín dụng

Khóa đào tạo: Nghiệp vụ tín dụng nền tảng (code SCC)

Giá trị đặc trưng:

Thời lượng: 10 buổi (30 giờ)

Phương thức: Học trên lớp

Học phí: 5.500.000 VNĐ

dang-ky-truc-tuyen


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 102, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiệp vụ
giao dịch

Khóa đào tạo: Nghiệp vụ giao dịch chuẩn (code SCT)

Giá trị đặc trưng:

Thời lượng: 6 buổi (18 giờ)

Phương thức: Học trên lớp

Học phí: 3.000.000 VNĐ

dang-ky-truc-tuyen


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 102, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SP & DV
Ngân hàng CN

Khóa đào tạo: Sản phẩm và Dịch vụ Ngân hàng cá nhân (code SCP1)

Giá trị đặc trưng:

Thời lượng: 6 buổi (18 giờ)

Phương thức: Học trên lớp

Học phí: 3.000.000 VNĐ

dang-ky-truc-tuyen


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 102, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SP & DV
Ngân hàng DN

Khóa đào tạo: Sản phẩm và Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp (code SCP2)

Giá trị đặc trưng:

Thời lượng: 6 buổi (18 giờ)

Phương thức: Học trên lớp

Học phí: 3.000.000 VNĐ

dang-ky-truc-tuyen


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 102, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ năng
văn phòng

Khóa đào tạo: Kỹ năng văn phòng chuyên nghiệp (code SCO)

Giá trị đặc trưng:

Thời lượng: 6 buổi (18 giờ)

Phương thức: Học trên lớp

Học phí: 3.000.000 VNĐ

dang-ky-truc-tuyen


Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers

fb-ngan-hang-hop-tac


Các ngân hàng đã tuyển dụng học viên Future Bankers

ngan-hang-tuyen-dung

Thông tin liên hệ

HÀ NỘI
Tầng 5, Tòa nhà Red Building
169 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
ĐT: 04 - 3636 1166 (Máy lẻ: 111, 124, 126, 132, 136)
Fax: 04 - 3632 1990
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 TP.HỒ CHÍ MINH
Lầu 12, Phòng 12C, Tòa nhà International Plaza
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
ĐT: 08 - 6291 7543 (Máy lẻ 102, 106, 108)
Fax: 08 - 6291 7542
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các bài viết liên quan